Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crackled
crackled
['krækld]
tính từ
bị rạn nứt
có da rạn (đồ sứ)


/'krækld/

tính từ
bị rạn nứt
có da rạn (đồ sứ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.