Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crackers

crackers

[crackers]
saying && slang
crazy, bonkers, nuts
Don't worry about me. I've been crackers all my life.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.