Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cracking


Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
cracking
Giải thích VN: Một quy trình tinh luyện phân hủy và kết hợp các phân tử của các hỗn hợp hữu cơ, đặc biệt là hydrocarbon, bằng cách dùng nhiệt, tạo nên các phân tử phùhợp với các loại dầu cho mô tô, hóa dầu.
Giải thích EN: A refining process that decomposes and recombines molecules of organic compounds, especially hydrocarbons, by using heat, to form molecules that are suitable for motor fuels, monomers, and petrochemicals.
 • cặn cracking: cracking residuum
 • chất xúc tác cracking vi cầu: microspheroidal cracking catalyst
 • chưng cất bằng cracking: cracking still
 • cracking bằng hơi nước: steam cracking
 • cracking có xúc tác dùng phương pháp di chuyển các luồng: moving-bed catalytic cracking
 • cracking dùng hơi nước (lọc dầu): steam cracking
 • cracking không để lại bã: non-residue cracking
 • cracking lựa chọn: selective cracking
 • cracking nhiệt: thermal cracking
 • cracking nhiệt (lọc dầu): thermal cracking
 • cracking pha lỏng: liquid phase cracking
 • cracking xúc tác: catalytic cracking
 • cracking xúc tác tầng di động: moving bed catalytic cracking
 • cracking xúc tác tầng sôi: fluid catalytic cracking
 • cuộn dây cracking: cracking coil
 • lò cracking: cracking still
 • lò phản ứng cracking: cracking reactor
 • máy cracking Dubbs: Dubbs cracking plant
 • nhựa cracking: cracking tar
 • phân xưởng cracking: cracking plant
 • phương pháp cracking Houdry: Houdry fixed-bed catalytic cracking
 • phương pháp cracking xúc tác: catalytic cracking process
 • quá trình cracking: cracking process
 • quá trình cracking Kellogg: Kellogg cracking process
 • quá trình cracking chọn lọc: selective cracking process
 • quá trình cracking gyro: gyro cracking process
 • quá trình cracking jenkins: jenkins cracking process
 • quá trình cracking tới hết: nonresidium cracking process
 • quá trình cracking xúc tác: catalytic cracking process
 • quy trình cracking Fleming: Fleming cracking process
 • thiết bị cracking: cracking plant
 • thiết bị cracking nhiệt tiếp xúc: thermal-contact cracking unit
 • thiết bị cracking xúc tác: catalytic cracking installation
 • cặn cracking
  cracked residue
  chất lắng bị cracking
  cracked residue
  chưng cất sau cracking
  destructive distillation
  cracking đồng phân
  isocracking
  dầu cracking xúc tác
  cycle oil
  dầu gazoin cracking
  cracked gas oil
  dầu gazoin cracking xúc tác
  cycle gas oil
  nồi cất cracking
  pressure still
  phương pháp cracking
  breaking down process  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.