Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coxae
coxae
Xem coxa


/'kɔksə/

danh từ, số nhiều coxae /'kɔksi:/
(y học) háng, khớp háng

Related search result for "coxae"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.