Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
courtezan
courtezan
Xem courtesan


/,kɔ:ti'zæn/ (courtezan) /,kɔ:ti'zæn/

danh từ
đĩ quý phái, đĩ hạng sang

Related search result for "courtezan"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.