Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
court shoe
court+shoe
['kɔ:t,∫u:]
danh từ
giày cao gót (đàn bà)


/'kɔ:tʃu:/

danh từ
giày cao gót (đàn bà)

Related search result for "court shoe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.