Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
court plaster
court+plaster
['kɔ:t'plɑ:stə]
danh từ
băng dính


/'kɔ:t'plɑ:stə/

danh từ
băng dính

Related search result for "court plaster"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.