Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
countess
countess
['kauntis]
danh từ
nữ bá tước
vợ bá tước


/'kauntis/

danh từ
nữ bá tước
vợ bá tước

Related search result for "countess"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.