Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coronet
coronet
['kɔrənit]
danh từ
mũ miện nhỏ
dây băng dát đá quý (để thắt tóc phụ nữ)
vòng hoa


/'kɔrənit/

danh từ
mũ miện nhỏ
dây băng dát đá quý (để thắt tóc phụ nữ)
vòng hoa

Related search result for "coronet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.