Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coolish
coolish
['ku:li∫]
tính từ
hơi lạnh, mát
it is coolish this morning
sáng nay trời mát
lãnh đạm, nhạt nhẽo, hờ hững
a coolish reception
sự tiếp đãi hờ hững


/'ku:liʃ/

tính từ
hơi lạnh, mát
it is coolish this morning sáng nay trời mát
lãnh đạm, nhạt nhẽo, hờ hững
a coolish reception sự tiếp đãi hờ hững

Related search result for "coolish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.