Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cooling


    Chuyên ngành kinh tế
nước muối cặn
sự làm lạnh
    Chuyên ngành kỹ thuật
làm lạnh
làm mát
làm nguội
sự làm lạnh
sự làm mát
sự làm nguội
    Lĩnh vực: y học
sự làm lạnh, hạ nhiệt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.