Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coolie
coolie
['ku:li]
danh từ
phu, cu li


/'ku:li/

danh từ
phu, cu li

Related search result for "coolie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.