Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coolant
coolant
['ku:lənt]
danh từ
(kỹ thuật) chất lỏng làm nguội (cho dụng cụ cắt gọt)


/'ku:lənt/

danh từ
(kỹ thuật) chất lỏng làm nguội (cho dụng cụ cắt gọt)

Related search result for "coolant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.