Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cookery-book
cookery-book
['kukəri'buk]
Cách viết khác:
cookbook
['kukbuk]
danh từ
sách dạy nấu ăn


/'kukəribuk/

danh từ
sách dạy nấu ăn

Related search result for "cookery-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.