Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conurbation
conurbation
[,kɔnə:'bei∫n]
danh từ
khu thành phố (tập trung các thành phố)


/,kɔnə:'beiʃn/

danh từ
khu thành phố (tập trung các thành phố)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.