Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contraceptive
contraceptive
[,kɔntrə'septiv]
tính từ
tránh thụ thai, ngừa thai
danh từ
dụng cụ tránh thụ thai; thuốc tránh thụ thai


/,kɔntrə'septiv/

tính từ
để tránh thụ thai

danh từ
dụng cụ tránh thụ thai; thuốc tránh thụ thai

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.