Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
consumer goods
consumer+goods
[kən'sju:mə'gudz]
danh từ
hàng tiêu dùng(Tech) hàng tiêu thụ, hàng tiêu dùng

/kən'sju:mə'gudz/

danh từ
hàng tiêu dùng

Related search result for "consumer goods"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.