Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conquerableness
conquerableness
['kɔηkərəblnis]
danh từ
tính có thể bị xâm chiếm
tính có thể chinh phục được, tính có thể chế ngự được


/'kɔɳkərəblnis/

danh từ
tính có thể bị xâm chiếm
tính có thể chinh phục được, tính có thể chế ngự được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.