Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conditioned
conditioned
[kən'di∫nd]
tính từ
có điều kiện
conditioned reflex
phản xạ có điều kiện
khoẻ mạnh; sung sức


/kɔn'diʃnd/

tính từ
có điều kiện
conditioned reflex phản xạ có điều kiện
((thường) trong từ ghép) ở tình trạng, ở trạng thái (nào đó)
điều hoà (không khí)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "conditioned"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.