Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
compressed
compressed
[kəmprest]
tính từ
bị dồn nén(Tech) bị ép, bị nén


bị nén

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "compressed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.