Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
compounding


    Chuyên ngành kinh tế
giải quyết
tính lãi kép
tính nhồi cả vốn lời
    Chuyên ngành kỹ thuật
hóa hợp
hỗn hợp
sự hỗn hợp
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
sư ghép
sự pha (trộn)
sự phức hợp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.