Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
compere
danh từ
người giới thiệu chương trình

động từ
giới thiệu chương trìnhcompere
['kɔmpeə]
danh từ
người giới thiệu chương trình
động từ
giới thiệu chương trình


Related search result for "compere"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.