Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
company union


    Chuyên ngành kinh tế
công đoàn của công ty
nghiệp đoàn (công đoàn) của (trong) công ty


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.