Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
commando

commando
[kə'mɑ:ndou]
danh từ
lính com-măng-đô; biệt kích, đặc công


/kə'mɑ:ndou/

danh từ
lính com-măng-đô; biệt kích, đặc công

Related search result for "commando"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.