Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
combust
động từ
đốt cháycombust
[kəm'bʌst]
động từ
đốt cháyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.