Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
colour-process
colour-process
['kʌlə,prouses]
danh từ
thuật chụp ảnh màu


/'kʌlə,prouses/

danh từ
thuật chụp ảnh màu

Related search result for "colour-process"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.