Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
colored


    colored ['kʌləd]
tính từ
xem coloured
    Chuyên ngành kỹ thuật
được nhuộm màu
được tô màu
nhuộm màu
màu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.