Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
colleague

colleague
[kɔ'li:g]
danh từ
bạn đồng nghiệp, bạn đồng sự


/kɔ'li:g/

danh từ
bạn đồng nghiệp, bạn đồng sự

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "colleague"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.