Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
collaborate
collaborate
[kə'læbəreit]
nội động từ
cộng tác
cộng tác với địch


/kə'læbəreit/

nội động từ
cộng tác
cộng tác với địch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "collaborate"
  • Words contain "collaborate" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    cộng tác hợp tác

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.