Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coke-oven
coke-oven
['kouk'ʌvn]
danh từ
lò luyện than cốc


/'kouk'ʌvn/

danh từ
lò luyện than cốc

Related search result for "coke-oven"
  • Words contain "coke-oven" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    rượu cần

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.