Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coffee-berry
coffee-berry
Xem coffee-bean


/'kɔfi'bi:n/ (coffee-berry) /'kɔfi'beri/
berry) /'kɔfi'beri/

danh từ
hột cà phê

Related search result for "coffee-berry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.