Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coequal
coequal
[kou'i:kwəl]
tính từ
bằng hàng, ngang hàng (với ai)
danh từ
người bằng hàng, người ngang hàng


/kou'i:kwəl/

tính từ
bằng hàng, ngang hàng (với ai)

danh từ
người bằng hàng, người ngang hàng

Related search result for "coequal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.