Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coat

coat


coat

A coat helps you keep warm when it is cold.

[kout]
danh từ
áo choàng ngoài, áo bành tô (đàn ông)
áo choàng (phụ nữ); (từ cổ,nghĩa cổ) váy
bộ lông (thú)
lớp, lượt (sơn, vôi...)
a coat of paint
lớp sơn
(thực vật học) vỏ (củ hành, củ tỏi)
(giải phẫu) màng
(hàng hải) túi (buồm)
coat of arms
huy hiệu (của quý tộc, của trường đại học hay học viện)
coat of mail
áo giáp
coat and skirt
quần áo nữ
to dust someone's coat
đánh cho ai một trận, sửa cho ai một trận
to kilt one's coats
(văn học) vén váy
it is not the coat that makes the gentleman
đừng lấy bề ngoài mà xét người; mặc áo cà sa không hẳn là sư
to take off one's coat
cởi áo sẵn sàng đánh nhau
to take off one's coat to the work
hăm hở bắt tay vào việc, sẵn sàng bắt tay vào việc
to turn one's coat
trở mặt, phản đảng, đào ngũ
ngoại động từ
mặc áo choàng cho..
phủ, tẩm, bọc, tráng(Tech) phủ, bọc (đ)


phủ, bọc // lớp ngoài

/kout/

danh từ
áo choàng ngoài, áo bành tô (đàn ông)
áo choàng (phụ nữ); (từ cổ,nghĩa cổ) váy
bộ lông (thú)
lớp, lượt (sơn, vôi...)
a coat of paint lớp sơn
(thực vật học) (vỏ, củ hành, củ tỏi)
(giải phẫu) màng
(hàng hải) túi (buồm) !coat of arms
huy hiệu (của quý tộc, của trường đại học hay học viện) !coat of mail
áo giáp !coat and skirt
quần áo nữ !to dust someone's coat
đánh cho ai một trận, sửa cho ai một trận !to kilt one's coats
(văn học) vén váy !it is not the gay coat that makes the gentlemen
đừng lấy bề ngoài mà xét người; mặc áo cà sa không hẳn là sư !to take off one's coat
cởi áo sẵn sàng đánh nhau !to take off one's coat to the work
hăm hở bắt tay vào việc, sẵn sàng bắt tay vào việc !to turn one's coat
trở mặt, phản đảng, đào ngũ

ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ
mặc áo choàng
phủ, tẩm, bọc, tráng
pills coated with sugar thuốc viên bọc đường

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "coat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.