Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coadjutor
coadjutor
[kou'ædʒutə]
danh từ
(tôn giáo) trợ lý (của giám mục...)


/kou'ædʤutə/

danh từ
(tôn giáo) trợ lý (của giám mục...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.