Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
co-star
co-star
[kou'stɑ:]
danh từ
người cùng đóng vai chính (với một diễn viên khác)
ngoại động từ
sắp xếp (diễn viên) cùng đóng vai chính (với một diễn viên khác)
nội động từ
cùng đóng vai chính (với một diễn viên khác)


/'kou'stɑ:/

danh từ
người cùng đóng vai chính (với một diễn viên khác)

ngoại động từ
sắp xếp (diễn viên) cùng đóng vai chính (với một diễn viên khác)

nội động từ
cùng đóng vai chính (với một diễn viên khác)

Related search result for "co-star"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.