Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
co-opt
co-opt
[kou'ɔpt]
ngoại động từ
bấu vào, kết nạp


/kou'ɔpt/

ngoại động từ
bấu vào, kết nạp

Related search result for "co-opt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.