Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clumpish
clumpish
['klʌmpi∫]
tính từ
vụng về, nặng nề


/'klʌmpiʃ/

tính từ
vụng về, nặng nề


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.