Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cloud-castle
cloud-castle
['klaud,kɑ:sl]
danh từ
như cloud-land


/'klaud,kɑ:sl/

danh từ
giấc mơ hão huyền

Related search result for "cloud-castle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.