Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clinic

clinic
['klinik]
danh từ
bệnh viện tư hoặc chuyên khoa
phòng khám chữa bệnh (nhất là dành cho bệnh nhân ngoại trú)
dental/diabetic clinic
khoa răng/tiểu đường
bài giảng lâm sàng; sự thực tập lâm sàng


/'klinik/

danh từ
bệnh viện thực hành
(y học) sự lên lớp ở buồng bệnh, sự thực hành ở buồng bệnh

Related search result for "clinic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.