Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clicker
clicker
['klikə]
danh từ
(ngành in) người lên khuôn
người thợ giày cả (chuyên cắt da và giao việc)


/'klikə/

danh từ
(ngành in) người lên khuôn
người thợ giày cả (chuyên cắt da và giao việc)

Related search result for "clicker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.