Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clearly
clearly
['kliəli]
phó từ
rõ ràng, sáng sủa, sáng tỏ
to speak clearly
nói rõ ràng
cố nhiên, hẳn đi rồi (trong câu trả lời)


/'kliəli/

phó từ
rõ ràng, sáng sủa, sáng tỏ
to speak clearly nói rõ ràng
cố nhiên, hẳn đi rồi (trong câu trả lời)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.