Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cleaning

cleaning
['kli:niη]
danh từ
sự quét tước, sự dọn dẹp


/'kli:niɳ/

danh từ
sự quét tước, sự dọn dẹp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cleaning"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.