Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
circinate
circinate
['sə:sineit]
tính từ
(thực vật học) hình thoa (lá dương xỉ)


/'sə:sineit/

tính từ
(thực vật học) hình thoa (lá dương xỉ)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.