Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chuyên chởverb
To transport
chuyên chở hàng hoá bằng xe cộ, thuyền bè to transport goods by vehicles and ships

[chuyên chở]
to transport
Chuyên chở hàng hoá bằng xe cộ, tàu bè
To transport goods by vehicles and shipsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.