Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
churning


    Chuyên ngành kinh tế
khuấy động
sự khai thác bơ
sự khai thác tách dầu
    Chuyên ngành kỹ thuật
sự đảo
sự khuấy
    Lĩnh vực: thực phẩm
sự đánh kem
sự nhào nhuyễn bơ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.