Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
churchwarden
churchwarden
['t∫ə:t∫'wɔ:dn]
danh từ
uỷ viên quản lý tài sản của giáo hội
ống điếu dài bằng đất sét ((cũng) churchwarden's pipe)


/'tʃə:tʃ'wɔ:dn/

danh từ
uỷ viên quản lý tài sản của giáo hội
ống điếu dài bằng đất sét ((cũng) churchwarden's pipe)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.