Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
churchman
churchman
['t∫ə:t∫mən]
danh từ
người trong giáo hội
giáo sĩ
người theo giáo phái Anh


/'tʃə:tʃmən/

danh từ
người trong giáo hội
giáo sĩ
người theo giáo phái Anh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "churchman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.