Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
churchiness
churchiness
['t∫ə:t∫inis]
danh từ
tính quá sùng đạo


/'tʃə:tʃinis/

danh từ
tính quá sùng đạo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.