Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chuff
nội động từ
kêu phì phì như tiếng máy hơi nước

danh từ
tiếng động kêu phì phì như tiếng máy hơi nước
người quê mùa

tính từ
quê mùa; thô lỗchuff
[t∫ʌf]
nội động từ
kêu phì phì như tiếng máy hơi nước
danh từ
tiếng động kêu phì phì như tiếng máy hơi nước
người quê mùa
tính từ
quê mùa; thô lỗGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.