Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chuẩn đíchnoun
goal; norm

[chuẩn đích]
definite aim, goal, normGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.